VIOLIMPIC

phandien


DANH NGÔN MỖI NGÀY

Tài nguyên dạy học

ĐỌC BÁO

Kính chào quý khách

0 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM

  VƯỢT QUA TÌNH THẾ HIỂM NGHÈO

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Kim Vân (trang riêng)
  Ngày gửi: 22h:53' 11-12-2013
  Dung lượng: 3.0 MB
  Số lượt tải: 10
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO GIO LINH
  Trường tiểu học Gio Phong
  BÀI GIẢNG LỊCH SỬ LỚP 5
  Giáo viên: Nguyễn Thị Kim Vân
  Thứ tư ngày 26 tháng 10 năm 2011
  Lịch sử
  Kiểm tra bài cũ:
  1. Hãy nêu ý nghĩa của sự kiện thành lập đảng Cộng sản Việt Nam ?
  2. Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn Độc lập vào ngày tháng năm nào?
  a.
  3 – 9 1945
  b.
  2 – 9 - 1945
  d.
  9 – 2 - 1945
  2 – 9 - 146
  c.
  sai
  sai
  sai
  đúng
  Thứ tư ngày 26 tháng 10 năm 2011
  Lịch sử
  VƯỢT QUA TÌNH THẾ HIỂM NGHÈO
  1, Hoàn cảnh nước ta sau cách mạng tháng 8:
  Thứ tư ngày 26 tháng 10 năm 2011
  Lịch sử
  VƯỢT QUA TÌNH THẾ HiỂM NGHÈO
  1. Hoàn cảnh nước ta sau Cách mạng tháng 8
  Thứ tư ngày 26 tháng 10 năm 2011
  Lịch sử
  VƯỢT QUA TÌNH THẾ HiỂM NGHÈO
  1. Hoàn cảnh nước ta sau Cách mạng tháng 8
  Thảo luận nhóm đôi:
  Câu 1: Hoàn cảnh nước ta sau Cách mạng tháng 8 có những
  khó khăn nguy hiểm gi?
  Câu 2: Vì sao nói: sau cách mạng tháng 8, nước ta ở
  trong tình thế “ ngàn cân treo sợi tóc” ?
  2pHóT
  60
  59
  58
  57
  56
  55
  54
  53
  52
  51
  50
  49
  48
  47
  46
  45
  44
  43
  42
  41
  40
  39
  38
  37
  36
  35
  34
  33
  32
  31
  30
  29
  28
  27
  26
  25
  24
  23
  22
  21
  20
  19
  18
  17
  16
  15
  14
  13
  12
  11
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  2Phót
  59
  58
  57
  56
  55
  54
  53
  52
  51
  50
  49
  48
  47
  46
  45
  44
  43
  42
  41
  40
  39
  38
  37
  36
  35
  34
  33
  32
  31
  30
  29
  28
  27
  26
  25
  24
  23
  22
  21
  20
  19
  18
  17
  16
  15
  14
  13
  12
  11
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  Thứ tư ngày 26 tháng 10 năm 2011
  Lịch sử
  VƯỢT QUA TÌNH THẾ HiỂM NGHÈO
  1. Hoàn cảnh nước ta sau Cách mạng tháng 8
  Các nước đế quốc và các thế lực phản động câu kết
  với nhau chống phá cách mạng.
  Hạn hán lũ lụt làm nông nghiệp đình đốn. Nạn đói năm 1945 làm hơn 2 triệu người chết.
  Hơn 90 % đồng bào không biết chữ.
  Giặc ngoại xâm
  Giặc dốt
  Giặc đói
  Nghìn cân treo sợi tóc
  - Vì sao Bác Hồ lại gọi nạn đói, nạn dốt là giặc ?
  Thứ tư ngày 26 tháng 10 năm 2011
  Lịch sử
  VƯỢT QUA TÌNH THẾ HiỂM NGHÈO
  1. Hoàn cảnh nước ta sau Cách mạng tháng 8
  2. Những giải pháp đưa nước ta vượt qua tình thế hiểm nghèo:
  Quan sát hình ảnh, đọc sgk, thảo luận nhóm 4 (khăn trải bàn) 3 phút
  Nêu những giải pháp mà Đảng, Bác Hồ và Chính phủ ta thực hiện để:
  a. Chống giặc đói
  b. Chống giặc dốt
  c. Giải quyết khó khăn về tài chính
  d. Chống giặc ngoại xâm.
  2pHóT
  60
  59
  58
  57
  56
  55
  54
  53
  52
  51
  50
  49
  48
  47
  46
  45
  44
  43
  42
  41
  40
  39
  38
  37
  36
  35
  34
  33
  32
  31
  30
  29
  28
  27
  26
  25
  24
  23
  22
  21
  20
  19
  18
  17
  16
  15
  14
  13
  12
  11
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  2Phót
  59
  58
  57
  56
  55
  54
  53
  52
  51
  50
  49
  48
  47
  46
  45
  44
  43
  42
  41
  40
  39
  38
  37
  36
  35
  34
  33
  32
  31
  30
  29
  28
  27
  26
  25
  24
  23
  22
  21
  20
  19
  18
  17
  16
  15
  14
  13
  12
  11
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  Thứ tư ngày 26 tháng 10 năm 2011
  Lịch sử
  VƯỢT QUA TÌNH THẾ HIỂM NGHÈO
  1. Hoàn cảnh nước ta sau Cách mạng tháng 8
  2. Những giải pháp đưa nước ta vượt qua tình thế hiểm nghèo:
  Những hình ảnh chống giặc đói  Những hình ảnh chống “giặc dốt”
  Lập hũ gạo cứu đói. Ngày đồng tâm.
  Chia ruộng đất cho dân nghèo. Tăng gia sản xuất
  Mở lớp bình dân học vụ. Mở trường cho trẻ em
  Bằng biện pháp ngoại giao khôn khéo để đẩy quân Tưởng về nước.
  Hoà hoãn nhượng bộ với Pháp để có thời gian chiến đấu lâu dài.
  Lập quỹ độc lập ( 60 triệu) , Quỹ đảm phụ quốc phòng, Tuần lễ vàng ( 4 tạ vàng)
  Thứ tư ngày 26 tháng 10 năm 2011
  Lịch sử
  VƯỢT QUA TÌNH THẾ HiỂM NGHÈO
  PHIM TƯ LIỆU VỀ CHỐNG NẠN ĐÓI, NẠN DỐT
  PHIM TƯ LIỆU VỀ CHỐNG NẠN ĐÓI, NẠN DỐT
  Lập hũ gạo cứu đói,ngày đồng tâm.
  Chia ruộng đất cho dân nghèo, tăng gia sản xuất
  Mở lớp bình dân học vụ, mở nhiều trường học cho trẻ em được đi học.
  Bằng biện pháp ngoại giao khôn khéo để đẩy quân Tưởng về nước.
  Hoà hoãn nhượng bộ với Pháp để có thời gian chiến đấu lâu dài.
  Lập quỹ độc lập ( 60 triệu) , “Quỹ đảm phụ quốc phòng”, “Tuần lễ vàng” ( 4 tạ vàng)
  Thứ tư ngày 26 tháng 10 năm 2011
  Lịch sử
  VƯỢT QUA TÌNH THẾ HiỂM NGHÈO
  3. Ý nghĩa của việc đẩy lùi gịăc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm.
  * Nhân dân ta đoàn kết tạo ra sức mạnh to lớn để vượt qua mọi khó khăn
  * Nhân dân tin tưởng vào đảng và Bác Hồ để làm cách mạng.

  - Tìm ý nghĩa của việc đẩy lùi giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm?
  Thứ tư ngày 26 tháng 10 năm 2011
  Lịch sử
  VƯỢT QUA TÌNH THẾ HiỂM NGHÈO
  2. Những giải pháp đưa nước ta vượt qua tình thế hiểm nghèo:
  1. Hoàn cảnh nước ta sau cách mạng tháng 8:
  Thứ tư ngày 26 tháng 10 năm 2011
  Lịch sử
  VƯỢT QUA TÌNH THẾ HiỂM NGHÈO
  Ghi nhớ
  Trong tình thế “nghìn cân treo sợi tóc”, Chính quyền Cách mạng non trẻ đã vượt qua hiểm nghèo, từng bước đẩy lùi “giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm”
  Trong tình thế ...................................... chính quyền cách mạng non trẻ đã vượt qua....................... từng bước đẩy lùi “ giặc đói,............... , giặc ngoại xâm”
  BÀI TẬP
  Điền từ thích hợp vào chỗ chấm:
  “ nghìn cân treo sợi tóc”,
  hiểm nghèo
  giặc dốt
  Thứ tư ngày 26 tháng 10 năm 2011
  Lịch sử
  VƯỢT QUA TÌNH THẾ HiỂM NGHÈO
  Chúc các em học tập tốt
   
  Gửi ý kiến