VIOLIMPIC

phandien


DANH NGÔN MỖI NGÀY

Tài nguyên dạy học

ĐỌC BÁO

Kính chào quý khách

0 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM

  Rung Chuong Vang.khoi 4-5.Đại.ppt

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đàm Đại (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:34' 09-03-2012
  Dung lượng: 4.0 MB
  Số lượt tải: 54
  Số lượt thích: 0 người
  Trường PTCS Bồng Khê
  RUNG CHUÔNG VàNG_l?P 4;5
  HÔI THI
  Chăo m?ng qu th?y c, qu ph? huynh d?n tham d?!
  Học trong khi chơi!
  Chơi để học tốt hơn!
  Câu1. "Em l h?c sinh tru?ng ph? thụng co s? B?ng Khờ" thu?c lo?i cõu k? no?
  C. Ai lm gỡ?
  B. Ai l gỡ?
  A.Ai thế nào?
  30
  29
  30
  28
  27
  26
  25
  24
  23
  22
  20
  18
  16
  14
  12
  10
  8
  6
  4
  2
  0
  HEĐT GI
  B.
  Da?p a?n
  Câu 2: T? "thua th?t" thu?c lo?i no?
  C. Tớnh t?
  B. Danh t?
  A . Động từ
  30
  29
  30
  28
  27
  26
  25
  24
  23
  22
  20
  18
  16
  14
  12
  10
  8
  6
  4
  2
  0
  HEĐT GI
  C.
  Da?p a?n
  Câu 3: Cú m?y tớn hi?u dốn ch? giao thụng?
  C. 4
  B. 3
  A . 2
  30
  29
  30
  28
  27
  26
  25
  24
  23
  22
  20
  18
  16
  14
  12
  10
  8
  6
  4
  2
  0
  HEĐT GI
  B.
  Da?p a?n
  Câu 4: Lang vua Hựng du?c d?t ? dõu?
  C. Cao B?ng
  B. Lo Cai
  A . Phú thọ
  30
  29
  30
  28
  27
  26
  25
  24
  23
  22
  20
  18
  16
  14
  12
  10
  8
  6
  4
  2
  0
  HEĐT GI
  A.
  Câu 5 : S? 78156324, ch? s? 7 thu?c hng no?
  C. Ch?c tri?u
  B. Ch?c nghỡn
  A . Trăm triệu
  30
  29
  30
  28
  27
  26
  25
  24
  23
  22
  20
  18
  16
  14
  12
  10
  8
  6
  4
  2
  0
  HEĐT GI
  C.
  Câu 6 : Bỏc H? m?t ngy, thỏng, nam no?
  C. 19/ 9/ 1969
  B. 2/ 9/ 1969
  A . 3/ 9 / 1969
  30
  29
  30
  28
  27
  26
  25
  24
  23
  22
  20
  18
  16
  14
  12
  10
  8
  6
  4
  2
  0
  HEĐT GI
  B.
  Câu 7: Nam no nu?c ta k? ni?m " M?t nghỡn nam Thang Long- H N?i ?
  C. 2012
  B. 2011
  A . 2010
  30
  29
  30
  28
  27
  26
  25
  24
  23
  22
  20
  18
  16
  14
  12
  10
  8
  6
  4
  2
  0
  HEĐT GI
  A.
  Câu 8: S = a x b l cụng th?c tớnh di?n tớch c?a hỡnh no? (S l di?n tớch; a l chi?u di; b l chi?u r?ng)
  C. 2012
  B. 2011
  A .
  30
  29
  30
  28
  27
  26
  25
  24
  23
  22
  20
  18
  16
  14
  12
  10
  8
  6
  4
  2
  0
  HEĐT GI
  A.
  Câu 9: Bi van t? c?nh g?m cú m?y ph?n?
  C. 4
  B. 3
  A . 2
  30
  29
  30
  28
  27
  26
  25
  24
  23
  22
  20
  18
  16
  14
  12
  10
  8
  6
  4
  2
  0
  HEĐT GI
  B.
  Câu 10: Ngy thnh l?p D?i TNTPHCM l ngy, thỏng, nam no?
  C. 14/ 5/ 1941
  B. 15/ 6/ 1941
  A . 15/ 5 / 1941
  30
  29
  30
  28
  27
  26
  25
  24
  23
  22
  20
  18
  16
  14
  12
  10
  8
  6
  4
  2
  0
  HEĐT GI
  A.
  Câu 11: Ha~y nghe ca khu?c sau va` cho biờ?t tờn ba`i ha?t?
  .
  .
  .
  30
  29
  30
  28
  27
  26
  25
  24
  23
  22
  20
  18
  16
  14
  12
  10
  8
  6
  4
  2
  0
  HEĐT GI
  Đi học
  Nha?c
  Da?p a?n
  Câu 12: Dõy la` ba?ng don vi? do dụ? da`i theo thu? tu? tu` lo?n dờ?n be?: km, dam, hcm, m, dm, cm, mm.
  .
  B. Du?ng
  A . Sai
  30
  29
  30
  28
  27
  26
  25
  24
  23
  22
  20
  18
  16
  14
  12
  10
  8
  6
  4
  2
  0
  HEĐT GI
  A.
  Câu 13: Hai du?ng th?ng song song khụng bao gi? c?t nhau l:
  .
  B. Sai
  A . Đúng
  30
  29
  30
  28
  27
  26
  25
  24
  23
  22
  20
  18
  16
  14
  12
  10
  8
  6
  4
  2
  0
  HEĐT GI
  A.
  Câu 14: Chi?n th?ng B?ch D?ng nam 938 do ai lónh d?o?
  C.Ngụ Quy?n
  B. Phựng Hung
  A . Mai Thúc Loan
  30
  29
  30
  28
  27
  26
  25
  24
  23
  22
  20
  18
  16
  14
  12
  10
  8
  6
  4
  2
  0
  HEĐT GI
  C.
  Câu 15: Nờu nga`y ki? niờ?m Ca?ch ma?ng Tha?ng Ta?m o? nuo?c ta ?
  .
  .
  .
  30
  29
  30
  28
  27
  26
  25
  24
  23
  22
  20
  18
  16
  14
  12
  10
  8
  6
  4
  2
  0
  HEĐT GI
  19/8.
  Câu 16: Ho?i ai la` tiờ?u anh hu`ng
  Vua ban ngu?a sa?t roi dụ`ng tiờ?n quõn
  Sau khi toa`n tha?ng gia?c õn
  So?c son ro`i bo? co~i trõn lờn tiờn .
  .
  .
  .
  30
  29
  30
  28
  27
  26
  25
  24
  23
  22
  20
  18
  16
  14
  12
  10
  8
  6
  4
  2
  0
  HEĐT GI
  Phù Đổng –Thánh Gióng
  Câu 17: Tờn ru`ng quụ?c gia thuụ?c ti?nh Nghờ? An?
  .
  .
  .
  30
  29
  30
  28
  27
  26
  25
  24
  23
  22
  20
  18
  16
  14
  12
  10
  8
  6
  4
  2
  0
  HEĐT GI
  Pù Mát
  Câu 18: Ai la` nguo`i dụ?i viờn dõ`u tiờn cu?a Dụ?i TNTPHCM?
  .
  .
  .
  30
  29
  30
  28
  27
  26
  25
  24
  23
  22
  20
  18
  16
  14
  12
  10
  8
  6
  4
  2
  0
  HEĐT GI
  Nông Văn Dền (Kim Đồng)
  Câu 19: Bi? thu Da?ng u?y xa~ Bụ`ng Khờ la` ai?
  C. Truong Cụng Ha?nh
  B. Trõ`n Van Ca?nh
  A.Nguyễn Văn Hùng
  30
  29
  30
  28
  27
  26
  25
  24
  23
  22
  20
  18
  16
  14
  12
  10
  8
  6
  4
  2
  0
  HEĐT GI
  B
  Câu 20: Hai duo`ng tha?ng vuụng go?c vo?i nhau ta?o tha`nh mõ?y go?c vuụng?
  C. 6
  B. 4
  A. 3
  30
  29
  30
  28
  27
  26
  25
  24
  23
  22
  20
  18
  16
  14
  12
  10
  8
  6
  4
  2
  0
  HEĐT GI
  B
  Câu 21: Cụng cha nhu nu?i Tha?i Son
  Nghi~a me? nhu nuo?c trong nguụ`n cha?y ra.
  Ti`nh me? duo?c vi? vo?i hi`nh a?nh na`o?
  .
  .
  .
  30
  29
  30
  28
  27
  26
  25
  24
  23
  22
  20
  18
  16
  14
  12
  10
  8
  6
  4
  2
  0
  HEĐT GI
  Nước trong nguồn
  Câu 22: Vi` sao cõy la?i huo?ng vờ` phi?a co? a?nh sa?ng ma?t tro`i?
  C. Dờ? tra?nh gio?
  B. Dờ? Sõu kho?i pha? hoa?i
  A. Để quang hợp
  30
  29
  30
  28
  27
  26
  25
  24
  23
  22
  20
  18
  16
  14
  12
  10
  8
  6
  4
  2
  0
  HEĐT GI
  Da?p a?n
  A
  Câu 23: Em ha~y cho biờ?t nga`y quụ?c tờ? thiờ?u nhi?
  .
  .
  .
  30
  29
  30
  28
  27
  26
  25
  24
  23
  22
  20
  18
  16
  14
  12
  10
  8
  6
  4
  2
  0
  HEĐT GI
  Da?p a?n
  1/6
  Câu 24: Tờn mụ?t ba~i biờ?n du li?ch nụ?i tiờ?ng o? Nghờ? An?
  .
  .
  .
  30
  29
  30
  28
  27
  26
  25
  24
  23
  22
  20
  18
  16
  14
  12
  10
  8
  6
  4
  2
  0
  HEĐT GI
  Da?p a?n
  Cu?a Lo`
  Câu 25: Truo?c lu?c di xa Ba?c Hụ` ki?nh yờu cu?a chu?ng ta da~ nghi~ nhiờ`u vờ` quờ huong xu? Nghờ? va` Nguo`i muụ?n nghe diờ?u ha?t gi` ?
  .
  .
  .
  30
  29
  30
  28
  27
  26
  25
  24
  23
  22
  20
  18
  16
  14
  12
  10
  8
  6
  4
  2
  0
  HEĐT GI
  Da?p a?n
  Vi? da?m- Dõn ca
  Câu 26: Ra`m tha?ng ta?m co`n go?i la` tờ?t gi` ?
  .
  .
  .
  30
  29
  30
  28
  27
  26
  25
  24
  23
  22
  20
  18
  16
  14
  12
  10
  8
  6
  4
  2
  0
  HEĐT GI
  Da?p a?n
  Tờ?t trung thu
  Câu 27: Nờu mụ?t biờ?n pha?p nghờ? thuõ?t duo?c
  su? du?ng dờ? biờ?n dụ` võ?t, loa`i võ?t tro? nờn
  co? tõm hụ`n nhu con nguo`i ?
  .
  .
  .
  30
  29
  30
  28
  27
  26
  25
  24
  23
  22
  20
  18
  16
  14
  12
  10
  8
  6
  4
  2
  0
  HEĐT GI
  Da?p a?n
  Nhõn ho?a
  Câu 28: Sụng na`o xu? Nghờ? de?p gia`u
  Tờn nghe cu~ng go?i mụ?t ma`u trong xanh?
  .
  .
  .
  30
  29
  30
  28
  27
  26
  25
  24
  23
  22
  20
  18
  16
  14
  12
  10
  8
  6
  4
  2
  0
  HEĐT GI
  Da?p a?n
  Sụng lam (Sụng ca?)
  Câu 29: Tờn mụ?t trong nhu~ng di?ch bờ?nh
  nguy hiờ?m do gia cõ`m truyờ`n nhiờ~m?
  .
  .
  .
  30
  29
  30
  28
  27
  26
  25
  24
  23
  22
  20
  18
  16
  14
  12
  10
  8
  6
  4
  2
  0
  HEĐT GI
  Da?p a?n
  Di?ch cu?m H5N1
  Câu 30: ?
  .
  .
  .
  30
  29
  30
  28
  27
  26
  25
  24
  23
  22
  20
  18
  16
  14
  12
  10
  8
  6
  4
  2
  0
  HEĐT GI
  Da?p a?n
  Di?ch cu?m H5N1
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓