VIOLIMPIC

phandien


DANH NGÔN MỖI NGÀY

Tài nguyên dạy học

ĐỌC BÁO

Kính chào quý khách

0 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM

  TÍCH PHÂN

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Kim Vân (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:40' 10-02-2010
  Dung lượng: 319.0 KB
  Số lượt tải: 6
  Số lượt thích: 0 người
  TÍCH PHÂN
  1) 
  2) 
  3) Đặt t = 
  5) 
  6) 
  8) 
  9) 
  10) 
  11) 
  12) 
  14) 
   
   (Dự bị 2005)
  
   ĐS: ln
   ĐS 2ln2 + 1

  

  
   
   
   


  đặt x+ =t ĐS:

   ĐS: 
   ĐS: 
  Tính : : ln2 -
   ĐS: 
   ĐS: 1 - 
   ĐS: 
   ĐS: 2ln2 - ln3
  ĐS: S = ; V = .
  I = HD: Đặt t = ; ĐS:
  a/ đặt b/ đặt 
  I = ; ĐS: 
  I=HD:I=
  I = ĐS: t = 
  I = HD: Đặt x - 2 = 2 sint; ĐS:
  
  I = Dặt x2 = sint; ĐS: 
  I = Đặt t = 
  I = . I = . ()


  *Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường 4y = x2; y = x. Tính thể tích của khối hình tròn xoay tạo thành khi quay hình (H) quanh trục Ox.
  *Tìm diện tích giới hạn bởi các đường ; y = 0.
  *Cho D là một miền phẳng giới hạn bởi các đường y = và 
  1) Tính diện tích miền D
  2) Tính thể tích vật thể tròn xoay được tạo thành khi cho D quay quanh trục Ox.
  *Gọi (H) là hình phẳng giới hạn bởi trục hoành và parabol (P): 2x - x2. Tính thể tích hình khối tròn xoay khi cho (H) quay quanh
  a) Trục hoành b) Trục tung 
  *Gọi (D) miền kín giới hạn bởi các đường
  y = ; y = 2 - x; y = 0. Tính thể tích vật thể tròn xoay khi quay (D) quanh trục Oy 
  * Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số , , trục hoành và trục tung. ĐS: 
  *Tính diện tích giới hạn bởi các đường ; y = x2. (Đề dự bị năm 2007)
  * Cho Parabol (P): y = x2. Viết phương trình đường thẳng d đi qua điểm M(1; 3) sao cho hình phẳng giới hạn bởi d và (P) đạt giá trị nhỏ nhất. ĐS: y = 2x + 1
  *Tính diện tích miền phẳng giới hạn bởi các đường và (10/3)
  *Tính diện tích giới hạn bởi các đường 
  *Đường thẳng d: x - 3y + 5 = 0 chia đường tròn (C): x2 + y2 = 5 thành hai phần tính diện tích mỗi phần 
  * Tính thể tích khối tròn xoay được tạo thành do quay quanh trục Oy hình phẳng giới hạn bởi đường tròn (x - a)2 + y2 = b2 (0 < b < a)
  *Cho (p) : y = x2+ 1 và đường thẳng
  (d): y = mx + 2. Tìm m để diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường trên có diện tích nhỏ nhất
  *(p): y2=2x chia hình phẳng giới bởi x2+y2 = 8 thành hai phần.Tính diện tích mỗi phần

   
  Gửi ý kiến