VIOLIMPIC

phandien


DANH NGÔN MỖI NGÀY

Tài nguyên dạy học

ĐỌC BÁO

Kính chào quý khách

0 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM

  Bất đẳng thức

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Kim Vân (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:38' 10-02-2010
  Dung lượng: 190.0 KB
  Số lượt tải: 16
  Số lượt thích: 0 người
  CÁC BẤT DẲNG THỨC CƠ BẢN:
  (a +b)2 4ab; a2 + b2  ; Với x > 0; y > 0 tacó: ; 
  a2 + b2 + c2 ab + bc + ca; a2 + b2 + c2 .
  Với x>0; y>0; z>0 ta có:. CM:
  Với a 0; b 0, ta có: a3 + b3 ab(a+b) ; a4 + b4 a3b + ab3 .
  Bai1:Cho a > 0 ; b > 0 ; c > 0, CM: 1) ; 2) 
  Bai2:Cho a > 1; b > 1 . Tìm giá trị nhỏ nhất của: P = .
  Bai3:Tìm GTLN và GTNN của x2 + y2 khi có: x2 + y2 - xy = 4; Cho x > 0 ; y > 0 và x + y = 1
  Bai4:Tìm GTNN của: P = ;
  Q = 
  Bai5:Cho a3 + b3 = 2. Chững minh rẳng: 0 < a + b 2.
  Bai6:Cho x, y ,z là các số thực thoả mãn các điều kiện sau: ; ; ; .
  Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức : 
  Bai7:Với a > 0; b > 0 ; c > 0 ta có 
  
  Cho a, b, c là ba số thực dương thỏa mãn điều kiện . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức .

  Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn . Chứng minh rằng :
  Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của tam giác. CMR:a)
  b)


  Chứng minh rằng với mọi số thực dương x, y, z thoả mãn: x(x + y + z) = 3yz, ta có:
  (x + y)3 + (x + z)3 + 3(x + y)(x + z)(y + z) 5(y + z)3. (KA_2009)
  Cho các số thực x, y thay đổi và thoả mãn (x + y)3 + 4xy 2. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức : A = 3(x4 + y 4 + x2y2) - 2(x2 + y2) + 1. (KB_2009).
  Cho các số thực không âm x,y thay đổi và thoả mãn x + y = 1.Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức S = (4x2 + 3y)(4y2 + 3x) + 25xy. (KD_2009).
  Cho hai số thực x, y thay đổi và thỏa mãn hệ thức x2 y2 1. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức (KB_2008).
  Cho x, y là hai số thực không âm thay đổi. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức: (KD_2008).
  Cho x, y, z là các số thực dương thay đổi và thỏa mãn điều kiện xyz 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: P = KA_2007).
  Cho x, y, z là ba số thực dương thay đổi. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
  (KB_2007).
  Cho a b 0. Chứng minh rằng(KD_2007)
  Cho hai số thực x 0, y 0 thay đổi và thỏa mãn điều kiện: x yxy x2 y2 xy .
  Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức A = (KA_2006).
  Cho x, y là các số thực thay đổi. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
  . (KB_2006).
  Cho x, y, z là các số dương thoả mãn .
  CMR: . (KA_2005).
  Cho các số dương x, y, z thoả mãn xyz = 1. Chứng minh rằng:
   (KD_2005).
  Cho x, y, z là các số dương thoả mãn x + y + z = . CMR: (DB-KB_2008).
  Cho số nguyên n (n 2) và hai số thực không âm x, y. CMR: 
  Cho x, y, z là các biến số dương. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
   (DB-KA_2007). (DB-KD_2007).
  Cho a, b là các số dương thoả mãn ab + a + b = 3. Chứng minh: .
  (Dự bị _2006)
  Cho x, y là các số thực thoả mãn x2 + xy + y2 3: CM: .(1_KA)
  Cho các số thực x, y, z thoả mãn điều kiện: CMR:
   (
  No_avatar
  Tải tai lieu ma quen khong xin phep chủ nha xin loi nhe. Lan sau minh way lai tai tiep dc ko?Chu nha thuc khuy wa.
   
  Gửi ý kiến