VIOLIMPIC

phandien


DANH NGÔN MỖI NGÀY

Tài nguyên dạy học

ĐỌC BÁO

Kính chào quý khách

0 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM

  Gốc > Violympic Toán 4 - 5 > Lớp 4 >

  Vòng 16 - 17

  Vòng 16

  Câu 1:
                             89 x 135 – 89 x 125 =

   129 x 129 – 129 x 119 =

                                 75 x 64 – 75 x 53 =

                                 375 x 7 + 375 x 3 =

                                    11 x 108 – 108 =

   Câu 2:        96 x 7 + 96 x 4 =

                      2009 x 45 + 2009 x 32 – 2009 x 67 =
                      1986 x 57 + 1986 x 63 – 1986 x 110 =

                      725 x 91 +275 x 91 =

                      456 x 79 + 544 x 79 =

   Vòng 17    Bài 1

  Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé !

  Câu 1: Trong đợt làm kế hoạch nhỏ vừa qua, lớp 4A đã thu được 192kg giấy vụn, 256kg sắt vụn. Biết rằng lớp 4A có tất cả 32 bạn. Hỏi trung bình mỗi bạn lớp 4A thu được bao nhiêu ki-lô-gam vừa sắt vừa giấy vụn?
  Câu 2: Hỏi nếu cạnh của một hình vuông giảm đi 3 lần thì diện tích hình vuông đó giảm đi mấy lần?
  Câu 3: Mẹ hơn con 28 tuổi.Biết 5 năm trước tổng số tuổi của hai mẹ con là 46 tuổi .Tính tuổi  mẹ hiện nay.
  Câu 4: Hỏi nếu chiều dài của một hình chữ nhật tăng lên gấp 4 lần, chiều rộng giảm đi một nửa thì diện tích hình chữ nhật đó tăng lên mấy lần?
  Câu 5

     Một đội công nhân có tất cả 36 người. Trong quý I, đội đó sản xuất được 1620 sản phẩm, quý II đội đó sản xuất được 1764 sản phẩm, quý III đội đó sản xuất được 1692 sản phẩm. Hỏi trong 3 quý đó trung bình mỗi công nhân sản xuất được bao nhiêu sản phẩm?
  Câu 6:   Cho hai số biết tổng của chúng bằng hiệu của chúng và bằng 2008. Tìm số bé.
  Câu 7:   Tìm số   biết số đó chia cho 2 ; 5 và 9 có cùng số dư .
  Câu 8:   Tìm số    biết số đó chia hết cho 2 và 9 còn chia cho 5 dư 3 .
  Câu 9:   Tìm số    biết số đó chia hết cho 2 ; 5 và 9 .
  Câu 10:   Tìm số    biết số đó chia hết cho 9 còn chia cho 2 và 5 có cùng số dư .


  Nhắn tin cho tác giả
  Nguyễn Thị Kim Vân @ 15:13 27/04/2013
  Số lượt xem: 506
  Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Thảo Ly)
   
  Gửi ý kiến