VIOLIMPIC

phandien


DANH NGÔN MỖI NGÀY

Tài nguyên dạy học

ĐỌC BÁO

Kính chào quý khách

0 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM

  Vòng 19 (Đề và đáp án)

  Vòng 19 – bài 3 Câu 1: a) 60% của một số bằng 1995 thì số đó là 1995 : 60 100 = 3325 b) 30% của một số bằng 2,4 thì số đó là. ...

  Vòng 18 ( Đề và đáp án)

  Câu 1: 75% của một số bằng 200,7 thì số đó là: 200,7 : 75 100 = 267,6 Câu 2: 25% của một số bằng 7,25 thì số đó là: 7,25 : 25 100 = 29 Câu 3: 40% của...

  Vòng 2

  VÒNG 2 ( bài 3) Hãy viết số thích hợp vào chỗ..... (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất ) 1. 14,58 × 7 + 14,58 × 3 =...

  Vòng 18

  Vòng 18 Câu 1 Người ta cần chuyển 34 tấn 6 tạ hàng, biết rằng mỗi chuyến ô tô chở được 860 kg hàng. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu chuyến ô tô để chở hết số hàng đó. Câu 2: Hai kho thóc chứa tất cả 250 tấn thóc. Biết nếu chuyển từ kho A sang kho B18 tấn thì số thóc ở hai kho bằng nhau. Hỏi kho A chứa bao nhiêu tấn thóc? Câu 3 ...

  Vòng 16 - 17

  Vòng 16 Câu 1: 89 x 135 – 89 x 125 = 129 x 129 – 129 x 119 = 75 x 64 – 75 x 53 = ...

  Vòng 13

  VÒNG 13 ( bài 3) Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Câu 1 Một hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng, biết chiều rộng hình chữ nhật là 124m. Diên jtích hìn chữ nhật là ............ Câu 2 Trong buổi chào cờ đầu tuần trường Lê Lợi xếp được 38 hàng, trung bình mỗi hàng có 11 bạn học sinh. Tổng số học sinh toàn trường có là ......... bạn Câu...

  Vòng 12

  VÒNG 12 - Bài 3 Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! 1. 634 x 11 - 634 = 2. 289 x 45 - 25 x 289 = 3. 523 + 6 x 523 + 523 x 3 = 4. (34 + 66) x 5 x 20 = 5. Hai số có tổng là 346. Biết số...

  Vòng 10

  VÒNG 10 - bài 3 Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! 1. Số trung bình cộng của các số:21 và 59 là ........... 2. Mẹ đi chợ bán lần đầu được 24 quả cam , lần thứ hai mẹ bán được số cam gấp đôi lần đầu. Hỏi cả hai lần mẹ bán được bao nhiêu quả cam? Trả lời: Cả hai lần mẹ bán được ...........quả cam. 3. ...

  Vòng 6

  Vong 6 Chọn đáp án đúng: 1. Chọn cách tính nhanh nhất để điền vào chỗ chấm: 78 + 65 + 135 + 22 = ……………….. (78 + 22) + (65 + 135) = 100 + 200 = 300 (78 + 65) + (22 + 135) = 143 + 153 = 300 (78 + 135) + (22 + 65) = 213 + 87 = 300 (22 + 65) + (78 + 135) = 87 + 213 = 300 2. ...

  Vòng 5 năm 2010

  BÀI 3 - ( VÒNG 5) Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): 1. 1 nửa thế kỉ và 6 năm = năm 2. Ngày thứ nhất cửa hàng bán 245 kg gạo, ngày thứ hai cửa hàng bán 160kg gạo. Ngày thứ ba cửa hàng bán 246kg gạo. Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán kg gạo. 3. 8 phút 15 giây = giây 4. ...

  Vòng 1 bài 3 ( năm 2010)

  Vòng 1 - Bài 3 Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! 1. Tính giá trị của biểu thức : 357 – (99 + x) biết x = 25 Trả lời: Với x = 25 giá trị của biểu thức trên là 2. Giá trị của biểu thức 65 x 5 + 65 x n với n = 95 là 3. Tính nhanh: 234 x 24 + 75 x...

  Vòng 3 - 4 ( năm 2010)

  VÒNG 3 Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): 1. Chuvi một hình chữ nhật bằng 64cm, chiều rộng bằng chu vi. Diện tích hình chữ nhật là ……… 2. Cho 4 chữ số 2; 1; 0; 9. Số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau được lập từ 4 chữ số trên là ………… 3. Cho 4 chữ số 2; 1; 0; 9. Số bé nhất có 4 chữ...

  Vòng 2 - năm 2010

  Vòng 2 Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! 1. Giá trị của biểu thức 456 x m với m = 5 là 2. Tính giá trị của biểu thức: 3789 : 3 – n x 356 với n = 2 Trả lời: Với n = 2 giá trị của biểu thức trên là 3. Số gồm 6 triệu, 5 trăm và 4 chục được viết là ...

  Bản crak của Flsash website design

  Trang riêng của cô rất đẹp, đặc biệt là Ban ner, tuy nhiên hình như Banner của cô đang dùng bản dùng thử chưa bẻ khoá, nên ở góc trên bên trái vẫn con dòng vhữ mầu đỏ. Cô liên hệ qua hộp thư Tôi sẽ gửi bản crak cho cô nhé....

  DANH SACH HSG LỚP 5 ĐẠT GIẢI CÁC CẤP NĂM HỌC 2009 – 2010

  Trường tiểu học gio Phong - Gio linh - QT TT HỌ VÀ TÊN LỚP MÔN THI GIẢI HUYỆN GIẢI TỈNH 1 Trần Phú Kiên 5B Toán Nhất Nhì 2 Trần Đình Tiến 5A Toán Nhì Nhì 3 Nguyễn Hoàng Sơn 5A Toán Ba KK 4 ...

  DANH SÁCH HSG LỚP 4 ĐẠT GIẢI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2009 – 2010

  Trường tiểu học gio Phong TT HỌ VÀ TÊN LỚP MÔN THI GIẢI 1 Lê Phước Đạt 4A Toán Nhất ...

  DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI GIẢI TOÁN QUA ITERNET CẤP TRƯỜNG

  PHÒNG GD – ĐT GIO LINH Trường tiểu học Gio Phong CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI GIẢI TOÁN QUA ITERNET CẤP TRƯỜNG Khối thi : 5 + 4 STT Họ và tên Số ID Lớp Điểm thi Thời gian thi 1 Lê Văn Đạt 853476 5A 290 13ph...

  Danh sách HSG đạt giải VH các cấp năm 2008 - 2009

  DANH SACH HSG LỚP 5 ĐẠT GIẢI VĂN HOÁ CÁC CẤP NĂM HỌC 2008 – 2009 TT HỌ VÀ TÊN LỚP MÔN THI GIẢI HUYỆN GIẢI TỈNH 1 Nguyễn Thị Ngọc Châu 5B Toán Nhất Nhì 2 Trần Quang Ngọc 5B Toán Nhất Ba 3 Trần Thị Nga 5B Toán Nhất Nhì 4 Trần Thị Như Quỳnh 5A Toán KK Nhì 5 Tạ Đức Duy 5A Toán Nhì Ba 6 Dương Thị Thu Trang 5A Toán KK Ba ...